Contribuitori

Date de contact

successful-company-with-happy-workers-business-tea-4U7682X.jpg

              Contribuția, voința  și  implicarea dumneavoastră sunt  esențiale pentru comunitatea din care faceți parte, întrucât  vin in sprijinul  implementării măsurilor necesare pentru identificarea, susținerea și ocrotirea avertizorilor de integritate sau  în susținerea avertizărilor acestora în interes public -lato sensu- din cadrul unei organizații cu sau fără scop lucrativ, autorități, instituții sau entități de orice fel (de drept public și privat), în vederea apărării intereselor consumatorului căruia îi furnizează un bun sau prestează un serviciu contrar specificațiilor tehnice de calitate, normelor aplicabile, la o valoare nejustificată, viciat sau vatămător în orice fel, astfel cum rezultă din avertizarea în interes public făcută de avertizor- profesionist/angajat sub orice forma, în oricare domeniu.,,

               Doar impreună  putem sprijini  și,,întări,,instituțiile publice(ANPC, Avocatul Poporului, Justiția, etc..) cu rol determinant în susținerea unor condiții de trai mai bune.

               Suntem deschiși oricărei colaborări cu oameni de bine și societăți profesionale sau agenți economici care pot oferi expertiză, consultanță și suport demersurilor  inițiate  și susținute de Asociație.

               Îi provocăm pe angajatorii care au înțeles mai demult că performanța companiei depinde de resursa umană și modul de gestiune, ocrotire și dezvoltare a acesteia, pentru a găsi noi soluții pentru promovarea unui mediu de lucru curat,  care să încurajeze și să susțină avertizarea făcută cu bună credință,   inclusiv prin  (re)angajarea avertizorilor cărora le-a fost desăcut contractul de muncă ( de alți producători/furnizori de bunuri și servicii care au uitat că trăiesc printre și pentru oameni) din cauza avertizărilor lor.

              Apreciem orice contribuție, sub oricare dintre formele prezentate, în susținerea activității Asociației ,,AIDeCe,, și în realizarea scopului propus, sens in care  vă incurajăm să ne contactați prin oricare dintre modalitățile de mai jos.

Noi  vă mulțumim și  apreciem implicarea dumneavoastră!

Donație directă in contul I.D.C.-Asociația pentru Implementarea Drepturilor Consumatorului, CUI 42874120 deschis la Banca Transilvania

cont EURO: RO82BTRLEURCRT0547218901

cont LEI: RO35BTRLRONCRT0547218901