Info/Actual

Solicitare consiliere AIDeCe 1

Către AIDC- Asociația pentru Implementarea Drepturilor Consumatorului -CUI 42874120- Timișoara Subsemnatul/subsemnata ______________________________________________ _________________________________________________________________________ vă rog să mă sprijiniți prin consiliere, indrumare reprezentare/însoțire în fața autorităților/instituțiilor/persoanelor  juridice/fizice, în vederea apărării drepturilor mele legitime în calitate de consumator al bunului/serviciului___________________________________________________________ __________________________________________________________________________ frurnizat/prestat de __________________________________________________________ __________________________________________________________________________. Fiindu-mi prezentat obiectul și scopul Asociației, înțeleg

Află mai mult »

Info 2

Campania de conștientizare la nivel mondial privind rechemarea de la a consumatori a produselor periculoase Comisia Europeană împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au lansat o campanie cu privire la cerințele de siguranță ale UE pentru produsele introduse pe piață, intitulată Campanie de conștientizare la nivel mondial

Află mai mult »

Info 1

Propunerea Comisiei Europene privind reforma spațiului digital prin norme noi pentru toate tipurile de servicii digitale, printre care platformele de comunicare socială, piețele online și alte platforme online care operează în Uniunea Europeană, respectiv: Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale. Comisia a propus in decembrie 2020 o reformă

Află mai mult »

Abonare/Newsletter

Contact